•  
  •  

Geostrateški položaj

Saobraćajna infrastruktura

Blizina grada Zrenjanina omogućava Kleku izlaz na putnu mrežu magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u svim prevcima. Klek se nalazi na magistralnom putu Zrenjanin – Temišvar, gde je predviđena izgradnja Banatske magistrale.

Najvažniji putni pravci su:

Klek-Zrenjanin-Novi Sad
Regionalan put sa priključenjem na autoput E75
Klek-Zrenjanin-Beograd
Regionalan put sa priključenjem na autoput E70
Zrenjanin-Klek-Temišvar
Mađunarodni put ka Ukrajni, Moldaviji i ostalim bivšim Sovjetskim republikama.

klek srbija gf

Vazdušna udaljenost od većih evropskih gradova

grad                                                   država                                              udaljenost